Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen…

In opdracht van financieel dienstverlener DAS heeft Motivaction een jaarlijkse werkmonitor uitgevoerd. Daaruit blijkt dat collegialiteit is afgenomen met 10%. Onder druk van de omstandigheden wordt het ieder voor zich. Te weinig aandacht voor het teambelang kan ten koste gaan van de productiviteit en leiden tot ziekteverzuim of minder welbevinden. Denk daarom als werkgever goed na over de plicht tot zorg. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen…