Gegevens Cursus
Naam Cursus : Hoe vind ik een nieuwe passende baan?
Start Cursus : Word nader bepaald
Cursuskosten : € 350,- ex BTW

Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn om de overeenkomst te tekenen en verplicht zich de kosten van deelname voor aanvang van de cursus na ontvangst van de factuur te voldoen. Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. (Klik hier, maar ook bijgevoegd bij factuur).

De heer/mevrouw

Voorletters

Adres

Postcode

Plaats

Evt. functie

Geboorte datum

Telefoon nummer

Email

Heeft u nog een vraag, of wilt u nog wat toevoegen?