HR Plan G levert haar diensten graag aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers, die zelf niet over voldoende tijd, kennis of inzicht beschikken om bepaalde vraagstukken op te lossen.

Of dat nu gaat om ondersteuning bij het lastige zoeken naar die ene passende baan, of ondersteuning bij dreigend baanverlies of bij het begeleiden van een werkgever bij het vertrek van (een deel) van het personeelsbestand. HR Plan G verenigt bij de begeleidingstrajecten alle opgedane ervaringen uit diverse disciplines, zoals psychologie, commercie en personeelsmanagement.

De kracht van HR Plan G is gelegen in het totaalconcept, waarbij in korte tijd met behulp van de kandidaat zelf snel inzicht wordt ontwikkeld in de eigen situatie, waarna heel gericht wordt gefocust op het zoeken en ,zo mogelijk, vinden van een baan. Noem het gerust een: “Loopbaantraject Light”, maar wij laten in dit traject niets aan het toeval over en staan voor de kwaliteit van dit proces. Met u, met elkaar en met ons!

Welke onderwerpen kunt u verwachten in onze dienstverlening:

  • Loopbaanadvies door HR-professional, psychologe en/of loopbaancoach;
  • Gesprekstechnieken;
  • Inzicht in werving en selectie;
  • Inzicht in competenties;
  • Kansen en mogelijkheden vanaf uw veertigste;
  • De 1minuut presentatie;
  • Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden;
  • Commercieel telefoneren;
  • Netwerken;
  • Presenteren en beinvloeden.

Alles is gericht op resultaat. Namelijk het vinden van een passende baan naar uw keuze en mogelijkheden met een passende beloning. Dat resultaat kunnen we niet garanderen, maar we doen meer dan alle instanties, uitzendbureaus en hulpverlenende instanties bij elkaar.

Mensen

Tijdens de begeleidingstrajecten maken we in een individueel gesprek in nauwe samenspraak met u een zoekprofiel aan, dat dient voor de search naar banen op internet. Niet in het wilde weg, maar gericht op uw kwalificaties en wensen. Daarbij geven we ook eerlijk advies of de verwachtingen realistisch zijn. Op uw verzoek maken wij daarin een driedeling: wat realistisch is, wat eventueel zou kunnen en wat u zou kunnen uitdagen. Deze laatste “out of the box” keuze mag prikkelen en u uitdagen tot andere richtingen. Een leuke en inspirerende uitdaging.
Wij ervaren dat werkzoekenden met een senior werkervaring obstakels ondervinden op de arbeidsmarkt. Wij geven graag een steuntje in de rug om weerbaar te zijn op een moeilijke arbeidsmarkt.