Solliciteren een gave?

Solliciteren een gave? Welnee! Solliciteren kun je leren. En een steuntje in de rug is op dit moment wel meegenomen bij het zoeken naar en vinden van een (nieuwe) baan.

Je leert een goed CV opstellen en helder formuleren, waarom een werkgever nou net jou moet nemen voor die ene functie. Je bent de enige niet, die interesse heeft, dus is het prettig als je goed bewust bent van je eigen kwaliteiten. Je leert gebruik te maken van je netwerk en sociale media. De trainingen zijn toegespitst op jouw leeftijd. Een op jou toegespitst searchprogramma vergroot de kans op een nieuwe start. Blijf niet modderen en meld je aan!

Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen…

In opdracht van financieel dienstverlener DAS heeft Motivaction een jaarlijkse werkmonitor uitgevoerd. Daaruit blijkt dat collegialiteit is afgenomen met 10%. Onder druk van de omstandigheden wordt het ieder voor zich. Te weinig aandacht voor het teambelang kan ten koste gaan van de productiviteit en leiden tot ziekteverzuim of minder welbevinden. Denk daarom als werkgever goed na over de plicht tot zorg. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen…

“Een ongeschreven regel hoeft niet een slechte regel te zijn..”

Bij sportprogramma V.I. lijkt een verborgen regel te gelden, dat een echte voetbalkenner niet mag genieten van het Ned. elftal op het WK. Dat gaat ten koste van de kijkcijfers.

Verborgen regels binnen organisaties gaan vaak ten koste van het bedrijfsresultaat. Maak ze voor nieuwe medewerkers inzichtelijk en verander ze waar dat nodig is. Het kan bijvoorbeeld het verloop van goed personeel helpen voorkomen. Vooral jong personeel (schoolverlaters) kan daarbij steun gebruiken. HR Plan G helpt die regels te onderkennen en te managen. Een ongeschreven regel hoeft niet een slechte regel te zijn..

“Personeel is ons grootste kapitaal”

Veel werkgevers roepen het, maar gaan met dit kapitaal vervolgens minder zorgvuldig om. Bij ontslagrondes zal in de nieuwe wetgeving worden getoetst of voldoende scholing is geboden om medewerkers `fit voor verandering` te maken en te houden. HR Plan G onderkent talent en helpt ontwikkelen van stilstand naar groei. Oud en jong. Intern en extern. Een goed werkgever is voorbereid. Dus u toch ook?…

Flexkrachten

In 2020 bestaat het personeelsbestand voor ca 30% uit flexkrachten, aldus een onderzoek van TNO onder 900 bedrijven in opdracht van de ABU. HR Plan G kan behulpzaam zijn bij het maken van een heldere personeelsplanning nu en in de toekomst. Want bij betere tijden gaan uw beste mensen het eerste weg..